sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Publikacje monografii naukowych

Publikacje monografii naukowych

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje program „PUBLIKACJE MONOGRAFII NAUKOWYCH”, obejmujący wydawanie opracowań naukowych i zamieszczanie ich w Bibliotece Cyfrowej. Program jest finansowany bezpośrednio ze środków publicznych/własnych i opiera się na naszym doświadczeniu wydawniczym.

ZASADY DZIAŁANIA BIBLIOTEKI ORAZ WYMAGANIA:

W RAMACH PROGRAMU "PUBLIKACJE MONOGRAFII NAUKOWYCH"

 1. Zapewniamy publikację pod warunkiem uzyskania dofinansowania dotyczącego monografii naukowej (ostateczna decyzja należy do Ministerstwa).
 2. Wykonujemy korektę i skład tekstu w formie elektronicznej/papierowej.
 3. Zajmujemy się nadaniem numeru ISBN.
 4. Wprowadzamy książkę do katalogów Biblioteki Cyfrowej.

ADRESACI

W programie mogą wziąć udział pracownicy uczelni oraz doktoranci z całej Polski, z różnych kierunków i wydziałów, a także osoby niezwiązane z ośrodkami naukowymi. Publikacje mogą dotyczyć wyników badań opisanych w pracach doktorskich i magisterskich, ale nie tylko – również każdej innej pracy naukowej.

CELE PROGRAMU:

 1. Upowszechnienie oraz popularyzacja wyników badań naukowych.
  Naszym zamierzeniem jest popularyzacja opracowań naukowych, w tym prac doktorskich, prac magisterskich oraz innych opracowań naukowych. Pragniemy, aby wyniki różnorakich badań stały się dostępne dla szerszego grona odbiorców.
 2. Powiększenie dorobku Autorów (Uczestników Programu).
  Publikacja monografii umożliwi naukowcom znaczące powiększenie swojego dorobku naukowego. Autorstwo monografii naukowej pozwoli osiągnąć:
  – 20 pkt – w przypadku monografii wydanej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej);
  – 25 pkt – w przypadku monografii wydanej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim.

CO JEST MONOGRAFIĄ NAUKOWĄ?

 • edycje tekstów źródłowych,
 • leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe,
 • tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym,
 • tematyczne encyklopedie i leksykony,
 • komentarze do ustaw,
 • opracowania krytyczne tekstów literackich,
 • słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków,
 • w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

POD WARUNKIEM, ŻE SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

 1. stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe;
 2. zawiera bibliografię naukową,
 3. posiada objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami, czyli ok. 16 stron),
 4. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (warunek ten będzie spełniony poprzez publikację w Bibliotece Cyfrowej)
 5. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Autor posiada pełne prawa autorskie do swojej pracy doktorskiej/magisterskiej, jeżeli uczelnia nie opublikowała jej w ciągu 6 miesięcy od obrony.

DO MONOGRAFII TRZEBA DOŁĄCZYĆ:

 1. Streszczenie w języku obcym (innym niż język monografii).
 2. Dwie recenzje naukowe sporządzone według wzoru (poniżej do pobrania).
 3. Oświadczenie o autorskim wykonaniu monografii naukowej.

Żeby uzyskać więcej informacji lub zgłosić się do programu zapraszamy do kontaktu.
Specjalisci ds. programu publikacji monografii naukowych SAWG
https://www.facebook.com/pages/Publikacje-monografii-naukowych/321988997987784?fref=ts
e-mail: monografia@sawg.pl lub biuro@sawg.pl
tel. +48 691 082 877 (w godz. 8.00-15.30)

PUBLIKACJE ZAMIESZCZONE W BIBLIOTYCE CYFROWEJ DO POBRANIA: