O NAS


SAWG jest firmą, w której specjaliści z różnych dziedzin nauk finansowych, ekonomicznych, ekologicznych, technicznych dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

 

Celami Stowarzyszania są:

-Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii

-Szerzenie informacji  dotyczącej tego czego sami się nauczyliśmy

-Scalanie organizacji i grup zainteresowanych naszą działalnością

-Budowanie możliwości do samorozwoju

-Wspieranie przedsiębiorczości

- Tworzenie postaw pro konsumenckich

-Podnoszenie kwalifikacji wśród instruktorów, trenerów i nauczycieli

-Aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

-Promocja aktywnego trybu życia

-Ochrona praw zwierząt

 

Realizujemy swoje cele poprzez organizowanie

-kursów

-szkoleń

-debat

-spotkań