sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy

Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 650 906,11 zł


Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. W projekcie przewidziano miejsca dla 140 osób młodych (81 K, 59 M). Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

•    osób w wieku 15-29 lat,
•    pozostających bez pracy – niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
•    pracujących na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawych,
•    nie biorących udziału w kształceniu lub szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni,
•    zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa opolskiego,
•    zapraszamy również do udziału osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

•    indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
•    indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
•    szkolenie zawodowe za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe,
•    indywidualne i grupowe spotkania z pośrednikiem pracy,
•    4 miesięczne, płatne staże zawodowe,
•    wynagrodzenie opiekuna stażu,
•    zwrot kosztów badań medycyny pracy oraz dojazdu na wszystkie formy wsparcia.
 

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

mailowo: malgorzata.nowak@sawg.pl

telefonicznie: 728 499 936

biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

adres biura: ul. Rynek 8a, 49-340 Lewin Brzeski

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!!! Rekrutacja do projektu trwa do 30.11.2019 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz rekrutacyjny

Umowa uczestnictwa

Zgoda na przetwarzanie danych