sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Aktywnie w przyszłość 2017

Aktywnie w przyszłość 2017

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RPZP.06.05.00-32-K026/17

 

Oś Priorytetowa: 06. Rynek Pracy

Numer działania: 06.05. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Tytuł projektu: Aktywnie w przyszłość

Nazwa Wnioskodawcy: ADSMEDIA WALDEMAR HYNDA

Partner Projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 653 924,08 zł

 

Cel projektu: 

zwiększenie zdolności do zatrudnienia 150 uczestników projektu (w tym 90 kobiet), tj. osób biernych zawodowo wył. z SSW w pow. szczecinieckim i drawskim w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.07.2017 r.– 31.12.2018 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu.

 

Grupę docelową stanowi 150 osób (90 K, 60 M):

- zamieszkałych na terenach gmin Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek-gm. wiejska w pow. szczecineckim oraz z gm. Karlino, Białogard -gm. wiejska, Tychowo w powiecie białogardzkim z województwa zachodniopomorskiego,

- biernych zawodowo,

- w wieku 30 lat i więcej,

- znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

Zaplanowane działania: 

 1. KOMPLEKSOWA DIAGNOZA DLA 150 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
 1. POŚREDNICTWO PRACY DLA 90 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Spotkanie indywidualne z pośrednikiem pracy 
 1. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA 60 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Zadanie będzie realizowane dla osób niepełnosprawnych - 4 spotkania z doradcą zawodowym
 1. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE - KASJER HANDLOWY- DLA 60 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Temat: Obsługa i przygotowanie do pracy kas rejestr. Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczania i pobrania należności. System obsługi klienta na stanowisku kasowym. Realizacja płatności. Realizacja zadań na stanowisku kasowym. Kontrola poprawności opisów pozycji towary na paragon i FV.
 1. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Temat: Podział i charakterystyka wózków jezdniowych na typy, odmiany; budowa i wyposażenie wózka jezdniowego;  czynności operatora przy obsłudze wózka jezdniowego; klasyfikacja transportów wewnątrzzakładowych; wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego przy kierowaniu wózkiem jezdniowym; organizacja pracy wózkiem jezdniowym oraz załadunku; BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych; Wiadomości o dozorze technicznym.
 1. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE - KROJU I SZYCIA - DLA 60 UCZESTNIKÓW PROJEKTU - Temat: Szkolenie BHP – zasady bezpiecznego posługiwania się maszynami do szycia oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi w branży odzieżowej, budowa maszyny do szycia, podstawowe ściegi ręczne i maszynowe, tajniki konstrukcji odzieży, konstrukcja podstawowych form odzieży, modelowanie form podstawowych wyrobów odzieżowych, materiałoznawstwo odzieżowe (rodzaje tkanin, dodatki krawieckie, nici odzieżowe, igły – rodzaje i ich zastosowanie, podszewki, rodzaje zapięć, konserwacja odzieży), nauka szycia - część praktyczna
 1. STAŻE ZAWODOWE DLA 150 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Szkolenia trwają od 60 do 240 godzin, każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.