sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Komputer Twoją szansą!

Komputer Twoją szansą!

 „Komputer Twoją szansą!”
 – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
 informacyjno-komunikacyjnych

 

 Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie dolnośląskim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego;
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

 

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

  • Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@sawg.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 71 723 40 47

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. E. Omańczyka 4.

 

Do pobrania:

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

AKTUALIZACJA 05.02.2018:

Harmonogram realizacji wsparcia: pobierz

 

AKTUALIZACJA:

Harmonogram realizacji wsparcia: pobierz

 

Działanie 10.3  Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Osi Priorytetowej X Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.