sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Kwalifikacje informatyczne na czasie (woj. warmińsko-mazurskie)

Kwalifikacje informatyczne na czasie (woj. warmińsko-mazurskie)

 

Numer projektu: RPWM.02.03.02-28-0014/17

 

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Numer działania: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Tytuł projektu: Kwalifikacje informatyczne na czasie

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 798 848,00

Cel główny projektu:

 

Od czerwca 2018 r. do marca 2019 realizowany jest projekt unijny pn.  „Kwalifikacje informatyczne na czasie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mzurskiego, którego celem jest umożliwienie zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze IT 336 osobom z woj. warmińsko-mazurskiego. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu 4 specjalistycznych kursów informatycznych. Kursy i szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez licencjonowane podmioty uprawnione do certyfikacji.

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 18 r. ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, nie posiadające kwalifikacji informatycznych lub zarządczych w zakresie tematyki kursów lub szkoleń, w których chcą uczestniczyć, zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego należące do przynajmniej jednej z następujących grup:

 60 kobiety (K), 276 mężczyzn (M),

 325 osoby pracujące: 57 K, 268 M,

 7 osób bezrobotnych: 2 K, 5 M,

 4 osoby bierne zawodowo: 1 K, 3 M,

 202 osoby z obszarów wiejskich: 36 K, 166 M,

 34 osób o niskich kwalifikacjach: 6 K, 28 M,

 17 osób niepełnosprawnych: 3 K, 14 M,

 11 osób po 50 r.ż.: 2 K, 9 M,

 

 

Zaplanowane działania:

Specjalistyczne kursy informatyczne:

 Web Applications - 5 grup, 40 godz./gr. 12 osób w grupie. Łącznie: 60 osób

 C Certifications CLA - 5 grup, 68 godz./gr. 12 osób w grupie. Łącznie: 60 osób

 Oracle Certified Professional Java SE Programmer - 10 grup, 29 godz./gr. 12 osób w grupie. Łącznie: 120 osób

 Tester oprogramowania - 8 grup, 28 godz./gr. 12 osób w grupie. Łącznie: 96 osób

Realizacja zadania: od sierpnia do października 2018 oraz dwa miesiące na certyfikację zewnętrzną, tj. do grudnia 2018.

Organizacja wsparcia: tryb stacjonarny i zaoczny, 4-6 h/ dzień.

Zajęcia odbywać się będą w trybie uwzględniającym potrzeby osób pracujących i niepracujących i sytuacji prywatnej w jakiej się znajdują UP.

Obszar realizacji: województwo warmińsko-mazurskie. Konkretne miejsce zostanie podane w zależności do miejsca skompletowania gr. 12 osób.

Egzaminy wewnętrzny przeprowadzony będzie w ostatnim tygodniu zajęć weryfikujący poziom nabytych kompetencji i uprawniający do wydania zaświadczenia, dzięki któremu UP będzie mógł podejść do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego zgodnie ze specyfiką kursu.

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

 
Michał Pieczkin

tel: 884 071 234

mail: szkolenia.wm@gmail.com

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie - dane osobowe

Ankieta wstępna