sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Lubuska akademia aktywizacji osób młodych

Lubuska akademia aktywizacji osób młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 744 713,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 707 477,35 PLN

BENEFICJENT: Profectus Marcin Jankowski

PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

 

OBSZAR WSPARCIA: województwo lubuskie, powiat żagański i żarski

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 70 osób młodych (43K/27M), w wieku 18-29 lat, z powiatu żarskiego i żagańskiego woj. lubuskiego, dzięki ofercie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w projekcie.

 

GRUPA DOCELOWA

-70 osób, w tym 43 kobiet i 27 mężczyzn

-100 % uczestników projektu to osoby zamieszkujące powiat żarski i żagański w województwie lubuskim, w tym min 20% uczestników projektu to osoby zamieszkałe na terenie miasta Żary i Żagań,

-100 % uczestników projektu to osoby w wieku 18-29 lat,

-min 70% uczestników projektu to osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET,

-max 30% uczestników projektu to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilnoprawnych,

 

OFEROWANE WSPARCIE

Ścieżka wsparcia 70 uczestników projektu (UP) obejmuje:

  1. Identyfikacja potrzeb 70 UP oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy w przypadku os. pozostających bez zatrudnienia.
  2. Poradnictwo zawodowe dla 70 UP.
  3. Kursy i szkolenia zawodowe dla 70 UP.
  4. Kompleksowe pośrednictwo pracy dla 70 UP.
  5. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 49 UP.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

biuro@sawg.pl

tel. 728 499 936