sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Młodzi z POWEREM w województwie opolskim!

Młodzi z POWEREM w województwie opolskim!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Młodzi z POWEREM w województwie opolskim!

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 320 640,11 zł


Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, którego celem jest zwiększenie potencjału zawodowego wśród 30 osób młodych (16K), w wieku 15-29 lat, w tym 3 osób (2K) z niepełnosprawnościami w szczególności 13 osób (6K) biernych zawodowo i 4 osób (3K) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii  NEET przyjętą w POWER 2014-2020 oraz 13 osób (7K) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych, z powiatu prudnickiego i głubczyckiego w woj. opolskim, w terminie 01.01.2020-30.09.2020 r., dzięki ofercie wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowej w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

•    osób w wieku 15-29 lat,
•    pozostających bez pracy – niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
•    pracujących na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawych,
•    nie biorących udziału w kształceniu lub szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni,
•    zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatu prudnickiego i głubczyckiego     (województwo opolskie),
•    zapraszamy również do udziału osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

•    indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
•    indywidualne spotkania z psychologiem,
•    szkolenie zawodowe za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe,
•    indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
•    4 miesięczne, płatne staże zawodowe,
•    wynagrodzenie opiekuna stażu,
•    zwrot kosztów badań medycyny pracy oraz dojazdu na wszystkie formy wsparcia.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

mailowo: malgorzata.nowak@sawg.pl

telefonicznie: 728 499 936

biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

adres biura: ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!!! Rekrutacja do projektu trwa do 30.04.2020 r.