sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szaflera w Złotym Potoku

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szaflera w Złotym Potoku

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szaflera w Złotym Potoku
Numer projektu: RPSL.11.02.02-24-0441/16-00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

 

AKTUALIZACJA 09.12.2016:

 Zapraszamy do składania ofert na doradztwo edukacyjno-zawodowe. Szczegóły pod linkiem:

LINK ---> Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół wyboru wykonawców z dnia 19.12.2016