sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa perspektywa

Nowa perspektywa

 

Tytuł projektu: Nowa perspektywa

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy i Partnera projektu:

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu (Lider projektu)

Eurodoradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (Partner projektu)

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (Partner projektu)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu

od: 2016-12-01 do: 2018-02-28

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo

dolnośląskie

Subregion

wałbrzyski

Powiaty

wałbrzyski ziemski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki

Subregion

jeleniogórski

Powiaty

lubański, jeleniogórski ziemski, jaworski, złotoryjski, lwówecki

Subregion

legnicko-głogowski

Powiaty

legnicki ziemski

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym wzrost aktywności zawodowej  na rynku pracy wśród 150 os. od 30 r. życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 38 os. starszych po 50 r. życia, 90 kobiet, 50 os. z niepełnosprawnością, 60 os. długotrwale bezrobotnych, 60 os. o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego-ziemskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego w okresie 12.2016-02.2018.

GRUPA DOCELOWA

 

Grupa docelowa

 

·         wiek: od 30 roku życia,

·         os. zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na obszarze jednego z w/w powiatów (w tym min. 40%  z obszarów wiejskich tj. 60 os.),

·         os. pozostające bez zatrudnienia (150 osób bez pracy, w tym 30 os. biernych zawodowo, ) , tj.

ü  długotrwale bezrobotnych (60 os),

ü  w wieku 50 i więcej (38 os.),

ü  kobiety (90 os.),

ü  osoby z niepełnosprawnościami (50 os.),

ü  osoby o niskich kwalifikacjach (60 os.).x

 

Aktualizacja: 01.08.2017

W związku z realizacją projektu „Nowa perspektywa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na zajęcia z psychologiem dla 50 osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku poniżej:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Aktualizacja: 23.03.2017

 

W związku z realizacją projektu „Nowa perspektywa ”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal szkoleniowych przeprowadzenie zajęć w ramach projektu.