sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa ścieżka integracji

Nowa ścieżka integracji

 Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 4296730,28 zł

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, którego celem jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 300 osób (180K,120M) w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego i głubczyckiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji przy wykorzystaniu instrumentów społecznych i zawodowych w terminie 01.09.2017 – 31.10.2019.

Projekt skierowany jest do:
•    osób w wieku powyżej 18 roku życia,
•    pozostających bez pracy – zarejestrowanych w urzędzie pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
•    posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe,
•    zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w jednym z powiatów: nyski, głubczycki, namysłowski, brzeski.

W ramach projektu oferujemy:
•    indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
•    indywidualne i grupowe spotkania w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
•    indywidualne i grupowe spotkania z pośrednikiem pracy,
•    wysokiej jakości szkolenia, za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe,
•    4 miesięczny płatny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.
 


Zapraszamy do udziału w projekcie!!!
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami: malgorzata.nowak@sawg.pl

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Regulamin rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych

Umowa uczestnictwa