sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Podejmij wyzwanie – praca od zaraz!

Podejmij wyzwanie – praca od zaraz!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-09-2018r. do 31-08-2020r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 859 526,96 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 580 597,92 PLN
WNIOSKODAWCA: Eurodoradztwo spółka z ograniczona odpowiedzialnością
PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Cel projektu:

Celem projektu „Podejmij wyzwanie – praca od zaraz!” jest podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 230 osób z grupy docelowej z obszarów OSI województwa wielkopolskiego (138 kobiet i 92 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 92 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie-dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.09.2018-31.08.2020.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 230 osób powyżej 29 roku, w tym:

-82 osoby długotrwale bezrobotne

-11 osób niepełnosprawnych

-100% to osoby bierne zawodowo/bezrobotne,

-99 osób o niskich kwalifikacjach,

-39 osób w wieku 50 lat i więcej

-60% to kobiety.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy
  2. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD i z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy
  3. Staże zawodowe

 

AKTUALNOŚCI:

05.11.2018-zapytanie ofertowe-usługa szkoleniowa