sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

AKTUALIZACJA: 03.04.2017r.

Zapraszamy do składania ofert na pośrednictwo pracy dla 100 Uczestników Projektu. Szczegóły i formularz ofertowy - w załączniku:

Opis przedmiotu zamówienia

 

AKTUALIZACJA: 20.03.2017r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

Grupy wsparcia z psychologiem:

Cel zajęć: Zadanie będzie polegało na odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestników w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Cel dla zadania: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji życiowych, zaradności, samodzielności, aktywności społecznej i umiejętności społeczno zawodowych zaw., umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy.

Zajęcia odbywają się w dniach 21-23 marca 2017 w Świdwinie w przedsiębiorstwie usług hotelarskich i gastronomicznych mieszczących się przy ul.  Armii Krajowej 1, 78-300 Świdwin

  1. GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Tematyka: pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, zmniejszenie poczucia lęku, nauka asertywności, wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

I grupa 10 osobowa 21.03.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 21.03.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

  1. GRUPY WSPARCIA

Tematyka: przełamywanie samotności dzięki kontaktowi z osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących danego problemu pozwalające spojrzeć na niego z innej strony lub znaleźć jego rozwiązanie. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i zapobieganie poczuciu izolacji społecznej, pomoc w zwalczaniu bezradności, zwiększenie świadomości uczestników projektu na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

I grupa 10 osobowa 22.03.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 22.03.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

  •  TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Tematyka: budowanie poczucia własnej wartości nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, poznanie modeli negocjacji partnerskich; radzenie sobie z krytyką; wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w realnych sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.

I grupa 10 osobowa 23.03.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 23.03.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

Zajęcia będzie prowadziła psycholog mgr Małgorzata Laskowska

 

AKTUALIZACJA: 20.02.2017r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

Grupy wsparcia z psychologiem:

Cel zajęć: Zadanie będzie polegało na odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestników w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Cel dla zadania: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji życiowych, zaradności, samodzielności, aktywności społecznej i umiejętności społeczno zawodowych zaw., umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy.

 

Zajęcia odbywają się w dniach 21-23 luty 2017 w Świdwinie w przedsiębiorstwie usług hotelarskich i gastronomicznych mieszczących się przy ul.  Armii Krajowej 1, 78-300 Świdwin

 

  1. GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Tematyka: pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, zmniejszenie poczucia lęku, nauka asertywności, wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

I grupa 10 osobowa 21.02.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 21.02.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

 

  1. GRUPY WSPARCIA

Tematyka: przełamywanie samotności dzięki kontaktowi z osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących danego problemu pozwalające spojrzeć na niego z innej strony lub znaleźć jego rozwiązanie. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i zapobieganie poczuciu izolacji społecznej, pomoc w zwalczaniu bezradności, zwiększenie świadomości uczestników projektu na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

I grupa 10 osobowa 22.02.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 22.02.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

 

  •  TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Tematyka: budowanie poczucia własnej wartości nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, poznanie modeli negocjacji partnerskich; radzenie sobie z krytyką; wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w realnych sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.

I grupa 10 osobowa 23.02.2017 godziny zajęć 8-13 ( 5h)

II grupa 10 osobowa 23.02.2017 godziny zajęć 14-19 ( 5h)

 

Zajęcia będzie prowadziła psycholog mgr Małgorzata Laskowska

 

AKTUALIZACJA 16.02.2017r.

Zapraszamy do składania ofert na wyżywienie dla 100 Uczestników Projektu w ramach realizacji zadania pn. Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne (grupowe poradnictwo psychologiczne - 200 posiłków, grupy wsparcia - 200 posiłków, treningi kompetencji o umiejętności społecznych - 200 posiłków). Szczegóły i formularz ofertowy - w załączniku:

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

AKTUALIZACJA 01.02.2017r.

Zapraszamy do składania ofert na wyżywienie dla 100 Uczestników Projektu w ramach realizacji zadania pn. Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne (grupowe poradnictwo psychologiczne - 200 posiłków, grupy wsparcia - 200 posiłków, treningi kompetencji o umiejętności społecznych - 200 posiłków). Szczegóły i formularz ofertowy - w załączniku:

Opis przedmiotu zamówienia

POSTĘPOWANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE