sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Projekt: Aktywizacja

Projekt: Aktywizacja

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 560 276,86 zł

 

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem z powodu bezrobocia w wieku aktywności zawodowej z obszaru województwa opolskiego (gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimierz, Olszanka, Grodków).


Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku aktywności zawodowej,
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem z powodu bezrobocia,
 • zamieszkałych na terenie gmin: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimierz, Olszanka, Grodków.


W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • dyżur psychologa
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • dyżur pośrednika pracy,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • warsztaty budowania motywacji
 • wysokiej jakości szkolenia oraz stypendium szkoleniowe,
 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy,
 • pracę socjalną.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 728 494 709, e-mailowy: biuro@sawg.pl lub osobisty w Biurze Projektu: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26.

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. do 31.05.2017 r.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa