sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Regionalne Centrum Aktywizacji Młodych i Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Aktywizacji Młodych i Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji: 01.06.2016-31.12.2017

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1000zł/mc)
 

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych oraz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób młodych (110 kobiet i 90 mężczyzn), w wieku 15-29, w tym min. 50% osób niepełnosprawnych, bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, z województwa małopolskiego.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
 • W wieku 15-29 lat,
 • Niepracujące,
 • Zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego.

Punkty premiujące otrzymają:
 • Osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie,
 • W wieku 15-24 lat,
 • Osoby nie posiadające kwalifikacji lub doświadczenia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby zamieszkałe na terenie powiatu limanowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, olkuskiego,
 • Osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi.

W ramach projektu oferujemy:
 • Poradnictwo zawodowe (11h/uczestnika),
 • Spotkania z psychologiem (3h/uczestnika),
 • Szkolenia zawodowe (dostosowane do preferencji uczestnika, średnio 150h/uczestnika)
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • Bony na zasiedlenie (dla 20 uczestników)
 • Pośrednictwo pracy (10h/uczestnika)

 

AKTUALIZACJA 23.10.2017

Harmonogram realizacji wsparcia w październiku i listopadzie 2017 r.

 

AKTUALIZACJA 28.08.2017

 
 
 

AKTUALIZACJA 01.02.2017

Zapraszamy do składania ofert na szkolenia zawodowe dla 2 osób (Kraków, Nowy Sącz). Szczegóły w załączniku pod linkiem.

LINK: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

 

AKTUALIZACJA 07.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na szkolenia zawodowe w Nowym Sączu. Szczegóły w załączniku pod linkiem.

LINK: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

POSTĘPOWANIE ANULOWANO.