sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Nowa droga do zatrudnienia

Nowa droga do zatrudnienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

 

 

 

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 939 569,58 zł

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 100 osób, w tym 60 kobiet, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, w wieku od 30 r.ż., zamieszkałych na obszarze powiatów jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych, jeleniogórskiego, legnickiego i wołowskiego,

 

W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,

  • szkolenie zawodowe za udział w którym przysługuje stypendium szkoleniowe.

  • 3 miesięczne, płatne staże zawodowe,

  • wynagrodzenie opiekuna stażu,

  • zwrot kosztów badań medycyny pracy,

  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,

  • trening pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

mailowo: biuro@sawg.pl

telefonicznie: 536 800 603

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu trwa!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

RODO - oświadczenie