sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne

Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K059/18

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja

Numer działania: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne

Nazwa Wnioskodawcy: BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 926 283,20

 

Cel główny projektu:

Od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 realizowany jest projekt unijny pn.  „Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest umożliwienie zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze IT 240 osobom z woj. zachodniopomorskiego. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu 6 zawodowych kursów informatycznych oraz cyklu 3 szkoleń z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Kursy i szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez licencjonowane podmioty uprawnione do certyfikacji.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 18 r. ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, nie posiadające kwalifikacji informatycznych lub zarządczych w zakresie tematyki kursów lub szkoleń, w których chcą uczestniczyć, zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego należące do przynajmniej jednej z następujących grup:

 • 48 kobiety (K), 192 mężczyzn (M),
 • 236 osoby pracujące: 46 K, 190 M,
 • 2 osoby bezrobotne: 1 K, 1 M,
 • 2 osoby bierne zawodowo: 1 K, 1 M,
 • 72 osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich: 14 K, 58 M,
 • 12 osób o niskich kwalifikacjach: 2 K, 10 M,
 • 12 osób niepełnosprawnych: 2 K, 10 M,
 • 12 osób po 50 r.ż.: 2 K, 10 M,

 

Zaplanowane działania:

Zawodowe kursy informatyczne:

 • Web Applications (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 40 godz./gr.; I połowa 2019);
 • C Certifications CLA (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 68 godz./gr.; I połowa 2019);
 • Oracle Certified Professional Java SE Programmer (realizacja: 4 grupy po 10 os./gr., 29 godz./gr.; I połowa 2019);
 • VMware VSphere :Install, Configure, Manage (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 43 godz./gr.; I i II połowa 2019);
 • Red Hat Enterprise Virtualization (realizacja: 1 grupa po 10 os./gr., 35 godz./gr.; II połowa 2019);

 

 • ISTQB (realizacja: 4 grupy po 10 os./gr., 28 godz./gr.); II połowa 2019).

Realizacja zadania: od stycznia do grudnia 2020.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami IT

 • Prince 2 Foundation (realizacja: 2 grupy po 10 os./gr., 32 godz./gr.; I połowa 2020);
 • PMP (realizacja: 2 grupy po 10 os./gr., 48 godz./gr.; I połowa 2020);
 • Prince 2 Practicioner (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 40 godz./gr.; I połowa 2020).

Realizacja zadania: od stycznia 2020 r. do czerwca 2020. 

Organizacja wsparcia: tryb stacjonarny i zaoczny, 4-8h/ dzień.

Zajęcia odbywać się będą w trybie uwzględniającym potrzeby osób pracujących i niepracujących i sytuacji prywatnej w jakiej się znajdują UP.

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie. Konkretne miejsce zostanie podane w zależności do miejsca skompletowania gr. 10 osób.

Egzaminy wewnętrzny przeprowadzony będzie w ostatnim tygodniu zajęć weryfikujący poziom nabytych kompetencji i uprawniający do wydania zaświadczenia, dzięki któremu UP będzie mógł podejść do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego zgodnie ze specyfiką kursu.

 

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Marta Tokarczyk - Koordynator projektu

marta.tokarczyk@sawg.pl

tel. 534 306 756