sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
SZANSA na dobrą zmianę

SZANSA na dobrą zmianę

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 02.01.2019 do 31.12.2019.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 892 796,55 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 848 156,72 PLN

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

 

OBSZAR WSPARCIA: województwo lubuskie, powiat międzyrzecki i świebodziński

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 60 osób młodych (35K/25M), w wieku 18-29 lat, z powiatu międzyrzeckiego i świebodzińskiego woj. lubuskiego, dzięki ofercie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w projekcie.

 

GRUPA DOCELOWA

-60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn

-100 % uczestników projektu to osoby zamieszkujące powiat międzyrzecki lub świebodziński w województwie lubuskim, w tym min 20% uczestników projektu to osoby zamieszkałe na terenie miasta Międzyrzecz i Świebodzin,

-100 % uczestników projektu to osoby w wieku 18-29 lat,

-min 70% uczestników projektu to osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET,

-max 30% uczestników projektu to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilnoprawnych,

 

OFEROWANE WSPARCIE

Ścieżka wsparcia 60 uczestników projektu (UP) obejmuje:

  1. Identyfikacja potrzeb 60 UP oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy w przypadku os. pozostających bez zatrudnienia.
  2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 60 UP.
  3. Coaching indywidualny dla 42 UP pozostających bez zatrudnienia.
  4. Zamknięte szkolenia zawodowe, w tym kształtowanie/nabywanie kompetencji miękkich niezbędnych do podjęcia trwałego zatrudnienia dla 60 UP.
  5. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 42 UP.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

biuro@sawg.pl

tel. 728 499 936