sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w powiecie dzierżoniowskim

Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w powiecie dzierżoniowskim

Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
w powiecie dzierżoniowskim

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 539 774,33 zł

Projekt pn. " Szkoła na telemoście – szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w powiecie dzierżoniowskim" skierowany jest do Uczniów/Uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej lub klasy I-III Gimnazjum z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach, Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Gimnazjum nr 5 w Bielawie, Gimnazjum w Pieszycach, Szkoły Mistrzostwa Sportu w Dzierżoniowie, Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie, Gimnazjum w Łagiewnikach oraz nauczycieli w/w szkół.

Celem głównym projektu jest: Wzrost kompetencji, w szczególności kompetencji matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, wśród 464 ucz.(220K) z 3 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych z powiatu dzierżoniowskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod nauczania i sprzętu TIK, w tym również realizację programu doradztwa edukacyjno – zawodowego i podniesienie poziomu kompetencji 45 nauczycieli(40K) kształcenia ogólnego w terminie do 31.07.2017 r.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. i obejmie wsparciem co najmniej 464 uczniów (220K) i 45 nauczycieli (40K).

W ramach oferowanych form wsparcia uczniowie wezmą udział m.in. w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, kształtujących kompetencje matematyczne, cyfrowe, z zakresu nauk przyrodniczych, natomiast nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z zakresu: wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego z wykorzystaniem elementów coachingu, jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

Uczniowie

Nauczyciele