sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
W drodze do celu

W drodze do celu

Nazwa projektu: „W drodze do celu”

Termin i zasięg realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2019 r., województwo  łódzkie - tylko tereny wiejskie z powiatów: bełchatowski, poddębicki, wieluński.


Termin rekrutacji
: 04.2018 – 01.2019 r. (I-III 04.2018, IV-VI 07.2018, VII-IX 10.2018, X-XIII 01.2019)

 

Grupa docelowa projektu: 156 (94K/62M) os. wieku 15 lat i więcej, bezrobotnych niebędących klientami PUP, bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach wiejskich w powiatach bełchatowskim, poddębickim i wieluńskim wg przepisów Kodeksu Cywilnego - dotyczy osób fizycznych. GD stanowią:

- os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., w tym os. bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy(w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP).

 - os. korzystające ze świadczeń pomocy społ. zgodnie z ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zakłada się, iż 90% UP zakończy udział w proj.

 

Status:

 • 100% os. o niskich kwalifikacjach: 156 os. (94K/62M)
 • 100% os. z obszarów wiejskich: 156 os. (94K/62M)
 • 70% os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy:108 os. (64K/44M)
 • 20% os. bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy: 32 os. (20K/12M)
 • 10% os. biernych zawodowo: 16 os. (10K/6M)
 • 10% os. w wieku 50 lat i więcej: 16 os. (10K/6M)
 • 12% os. niepełnosprawnych: 20 os. (12K/8M)

 

O przyjęcie do projektu mogą się ubiegać osoby powyżej 15 roku życia.

 

Oferowane wsparcie

 1. Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju: spotkania indywidulane; dla 156 UP
 2. Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne: spotkania indywidualne i grupowe; dla 156 UP
 3. Instrumenty aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe; spotkania grupowe; dla 156 UP
 4. Instrumenty aktywizacji zawodowej – kursy i szkolenia zawodowe; spotkania grupowe; dla 156 UP
 5. Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy; spotkania indywidualne i grupowe; dla 156 UP
 6. Instrumenty aktywizacji zawodowej – staż zawodowy: dla 126 UP

 

Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu oraz badania wstępne kwalifikujące do odbywania stażu.

 

Kontakt
Karolina Deptuś
karolina.deptus@sawg.pl

+48 536 851 778

 

Do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o kwalifikowalności

Ankieta usprawnień

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – zajęcia

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – staż

Zaświadczenie przewoźnika

 

HARMONOGRAMY do pobrania:

 

Grupa I

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju - IPD

2.1 Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – indywidualne

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – grupowe
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe
 2. Instrumenty aktywizacji zawodowej – kursy i szkolenia zawodowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – grupowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – indywidualne
 3. Instrumenty aktywizacji zawodowej – staż zawodowy

Harmonogramy do pobrania

Grupa II

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju - IPD

2.1 Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – indywidualne

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – grupowe
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe
 2. Instrumenty aktywizacji zawodowej – kursy i szkolenia zawodowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – grupowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – indywidualne
 3. Instrumenty aktywizacji zawodowej – staż zawodowy

  Harmonogramy do pobrania

Grupa III

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • Instrumenty aktywizacji społecznej – opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju - IPD

2.1 Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – indywidualne

 • Instrumenty aktywizacji społecznej – poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne – grupowe
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe
 2. Instrumenty aktywizacji zawodowej – kursy i szkolenia zawodowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – grupowe
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej – pośrednictwo pracy – indywidualne

Harmonogramy do pobrania