sawg - stowarzyszenie aktywnego wspierania gospodarki

AAAA
Zrozumieć matematykę - innowacyjny program nauczania szkół podstawowych

Zrozumieć matematykę - innowacyjny program nauczania szkół podstawowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: III. Wysoka jakość systemu o światy

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Podziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe

Partnerzy: Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Lider: Stowarzyszenie Aktywnego Wspiernia Gospodarki

Termin realizacji: 01.05.2013 - 31.08.2015

Obszar: Powiat szczecinecki

Cel główny: Podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego z przedmiotu matematyka w 7 Szkołach Podstawowych z powiatu szczecineckiego poprzez m.in. wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia.

Grupa docelowa: 7 Szkół Podstawowych powiatu szczecineckiego

Działania: Opracowanie innowacyjnego programu nauczania, wdrażanie innowacyjnego programu nauczania.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się i korzystania z elementów obudowy dydaktycznej opracowanych w ramach projektu "Zrozumieć matematykę" innowacyjny program nauczania szkół podstawowych

Program nauczania dla klasy IV-VI

 

Klasa IV

 

 Klasa V

 

Klasa VI

 Scenariusze zajęć z matematyki dla klasy IV-VI_dodatkowe

Gra dydaktyczna dla klasy IV-VI

Filmiki dydaktyczne dla klasy IV-VI

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.